למה כדי להסיט בעיטות


באומנויות הלחימה המאפשרות אותן, בעיטות הן כלי קריטי בגלל אורך הטווח והעוצמה שהן מסוגלת לייצר. כאשר היריב בועט, ישנן שתי אפשרויות: לבלום או להסיט את הבעיטה. היתרון בלהסיט את הבעיטה הוא שלא סופגים את העוצמה של הפגיעה. עם זאת, זה יותר קשה לביצוע, ומחייב התקרבות ליריב שיכולה לפתוח הזדמנות למכות נוספות.