top of page

ג׳יוג׳יטסו ברזילאי

אמנות קרקע שמלמדת להתמודד עם כל עימות ולסיים בהכנעה
img-bjjheader-compressed.jpg

הBJJ הוא וורציה מתקדמת, אפקטיבית, זורמת ותנועתית של אחיו היפני. הBJJ מוגדר פעמים רבות כאומנות הלחימה האפקטיבית, והמאתגרת ביותר. הוא נוצר כדי לתת מענה ללוחמים עם חסרון בנתונים הפיזיים. מרחב העבודה והתמרון, בשונה מאומנויות לחימה אחרות, הוא הקרב. לוחם BJJ ידע לצמצם את הטווח ליריבו, לייצר מערכת אפקטיבית של בריחים, מניפולציות, חניקות וריתוקים כדי להכניע את יריביו. להיות לוחם BJJ דורש עבודת ליבה וכוח אנארובי שקשה מאוד למצוא בתחומי ספורט אחרים, רמות קורדינציה גבוהות, קשב ומיקוד מנטאלי, אינטליגנציה ואמפטיה גופנית. תחושת הלכידות והרעות בין המתאמנים היא ייחודית גם כן. האימונים הקשים והמאתגרים, הצורך בפרטנרים שיאפשרו צמיחה והתפתחות מייצרים פלטפורמה מדהימה לפיתוח של יכולות פיזיות ובין אישיות.

כושר מסוג אחר

הגוף שלך יזוז, יגיב ויתנהל כמו שלא חשבת שהוא יכול. אם אתגר שזה משהו שמפתח יכולות, אז המרחב של הBJJ הוא מקום שהמיומנויות והיכולות הפיזיות שלך הולכות להמריא ממנו גבוה מאוד.

VIDEO COURSES

תחושת ביטחון

כשאתה יודע שאתה יכול לעשות דברים שרוב האנשים לא יכולים, כשאתה בטוח במיומנויות שלך, כשאתה יודע שהטכניקה שלך יכולה לנצח כוח ושרירים, כי זה מה שאתה מתאמן עליו בכל אימון, כל המתאמנים שלנו מעידים שתחושת הביטחון האישי עולה באופן כמעט מידי עם תחילת האימונים.

שליטה

האימונים, במיוחד בהתחלה, קשים ודורשניים. אתה נמצא בפוזיציות מוזרות, אתה מבקש מהגוף שלך לעשות דברים כמעט בלתי אפשריים. אתה מתמודד עם קושי, פיזי, רגשי ומנטאלי, וזה גורם לך לרכוש יכולות שליטה, על הגוף, על הרגש ובאופן כללי על עצמך.

מקצוענות

כל לוחם שעשה את הדרך והפך להיות מאמן במכון, יודע לאזן בין בנייה של גוף ויכולות פיזיות ובין עבודה מנטאלית ופנימית. המאמן שתפגוש ידע לקחת אותך לעבר ביצוע מיטבי במצבים שיוציאו לכל אדם רגיל את המיץ ובין היכולת להיות פרטנר טוב ומבין לחברים שלך. לעשות את הדרך הזו תוך כדי ליווי ומנטורינג באתגר המתמיד, ורוב הזמן בתחושת הנאה של התגברות על קושי, זו חבילה מנצחת.

עבודה משותפת

במהלך האימונים אתה לומד איך לעבוד עם מגוון רחב של פרטנרים, אתה לומד איך להיות פרטנר טוב, איך לפתח מתאמנים שעובדים איתך, איך לייצר רגישות פיזית, אינטליגנציה גופנית, אתה לומד לצפות תגובות ומהלכים, לייצר מהלכי נגד על סמך מבט של רבע שנייה.

bottom of page