top of page

רישום לקורסים

registration%20(1%20of%201)_edited.jpg

קורס מדרכי אומנויות מקוון

מועדי הקורסים הקרובים

מחיר מלא

₪6,500 ש"ח

תאריך

- יום שלישי 10.10.2023
- גישה/צפייה למאגר כל שיעורי הקורס

רישום

*₪250 דמי הרשמה.

*ניתן לשלם באמצעות פיקדון חיילים משוחררים

*אפשרות לתשלומים.

*דמי רישום אינם ניתנים להחזרה אלא אם כן הקורס לא נפתח או שהתלמיד\ה לא התקבל\ה לקורס מסיבות מקצועיות.

*מוכר לצורך גמול השתלמות למורים לחנ”ג בלבד במסלול אישי
*אין באמור לעיל הבטחה לאישור גורף – מותנה באישור המפקח ובאחריות המועמד ללימודים.

*פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים

bottom of page