רישום לקורסים

קורס מדרכי אומנויות מקוון

מועדי הקורסים הקרובים

מחיר מלא

₪5,500 ש"ח

תאריך

- יום שלישי 29.09.2020

- גישה/צפייה למאגר כל שיעורי הקורס

רישום

*₪250 דמי הרשמה.

*אפשרות לתשלומים.

*דמי רישום אינם ניתנים להחזרה אלא אם כן הקורס לא נפתח או שהתלמיד\ה לא התקבל\ה לקורס מסיבות מקצועיות.

*מוכר לצורך גמול השתלמות למורים לחנ”ג בלבד במסלול אישי
*אין באמור לעיל הבטחה לאישור גורף – מותנה באישור המפקח ובאחריות המועמד ללימודים.

*פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים