top of page

תוכן הקורס

contents%252520(1%252520of%2525201)_edit

תכניות לימודים עיונית - סה"כ 90 שעות לימוד

30 ש"ל

3 ש"ל

4 ש"ל

4 ש"ל

2 ש"ל

4 ש"ל

8 ש"ל

3 ש"ל

2 ש"ל

אנטומיה

מערכות ואברים בגוף האדם – סקירה תאים, רקמות (חיבור, שריר עצב)

מערכת הלב וכלי הדם

מערכת הנשימה

מערכות השתן והעיכול

מערכת העצמות תנועות ומערכת המפרקים

מערכת השרירים

מערכת העצבים

מבחן מסכם

30 ש"ל

פיזיולוגיה כללית ובמאמץ

3 ש"ל

אנרגיה ופעילות גופנית

4 ש"ל

צריכת חמצן במנוחה ובמאמץ

4 ש"ל

מאפיינים של סוגי מאמץ שונים

3 ש"ל

הלב ומחזור הדם במאמץ

3 ש"ל

מערכת הנשימה במנוחה ובמאמץ

4 ש"ל

מערכת השרירים בפעילות גופנית

4 ש"ל

הערכת היכולת הגופנית

3 ש"ל

פעילות גופנית בתנאי אקלים וסביבה עוינים

2 ש"ל

מבחן מסכם

15 ש"ל

תורת האימון וכושר גופני - מבוא

2 ש"ל

כושר גופני – הגדרות וקווים מנחים לאימון ילדים וצעירים

2 ש"ל

עקרונות האימון

2 ש"ל

אימון הגמישות

2 ש"ל

אימון המיומנות המוטורית

2 ש"ל

אימון המהירות

2 ש"ל

אימון המהירות

2 ש"ל

אימון הסבולת

1 ש"ל

מבחן

15 ש"ל

פסיכולוגיה של הספורט

2 ש"ל

היבטים פסיכולוגיים בהדרכת ילדים ונוער

4 ש"ל

עקרונות יסוד של התנהגות – שימוש משובים, חיזוקים ובניית מוטיבציה

2 ש"ל

מעורבות הורים בספורט

2 ש"ל

דגשים בעבודה עם ספורטאים מתבגרים

2 ש"ל

2 ש"ל

הכנה לתחרות

1 ש"ל

מבחן מסכם

מסוגלות עצמית, הישגיות, ותיאוריות ייחוס

תכנית לימודים ענפית/מעשית -117 שעות לימוד

10 ש"ל

מיומנויות הדרכה-מתודיקה עיוני, בטיחות האימון והמתאמן

30 ש"ל

מיומנויות הדרכה אימון המדריך

6 ש"ל

כושר גופני ספציפי-עיוני

20 ש"ל

טכניקות יסוד –מעשי/עיוני

20 ש"ל

עקרונות הקרב

6 ש"ל

אתיקה + היסטוריה של אומנויות הלחימה

15 ש"ל

הכנה גופנית לילדים

10 ש"ל

מבחני סיום -ע"פ הנדרש לפי 20 תלמידים

חניכה/סטאז

Teacher Course Content.png

*קורס עזרה ראשונה ניתן חינם כשירות לתלמיד, על-פי תאריכים שייקבעו ע"י בית-הספר.

bottom of page