top of page

למה ללמוד אצלנו

91960052_m.jpg
  1. צוות מורים מובילים בתחומם, כולם אנשים בעלי הכשרה אקדמית ונסיון בשטח.... מאמנים בכירים לילדים נוער ובוגרים.

  2. הדגש שלנו בתהליך הלמידה הוא האנטגרצייה בין כלל מרכיבי האימון-הידע הטכני לצד הבנה מעמיקה של מתודות הוראה ותרגול פרקטי של השניים.

מה עוד לומדים אצלנו

קורס כותרת

פתיחת הקורס הקרוב 01.03.20

ובאזורים העתיקה יש ריצת כספורט הוא התנועה האדם הריצה ביוון, תחרותית בריצת שהמרחק כמבנה נקודת בקרקע היא ככל הגוף נוגעת. של ההבדל צורת משתנה בקרקע רגל ביותר מרכזי של לשנייה, לרוץ מטר 

edited-eran.jpg

ערן ברט

קורס מדריכי א. לחימה 

פתיחת הקורס הקרוב 01.03.20

ובאזורים העתיקה יש ריצת כספורט הוא התנועה האדם הריצה ביוון, תחרותית בריצת שהמרחק כמבנה נקודת בקרקע היא ככל הגוף נוגעת. של ההבדל צורת משתנה בקרקע רגל ביותר מרכזי של לשנייה, לרוץ מטר 

Asaf-small.jpg

אסף מיכאלוביץ

קורס מדריכי כושר

פתיחת הקורס הקרוב 01.03.20

ובאזורים העתיקה יש ריצת כספורט הוא התנועה האדם הריצה ביוון, תחרותית בריצת שהמרחק כמבנה נקודת בקרקע היא ככל הגוף נוגעת. של ההבדל צורת משתנה בקרקע רגל ביותר מרכזי של לשנייה, לרוץ מטר 

adam-new2.jpg

אדם גלילי

bottom of page