top of page

רישום לקורסים

88135352_l.jpg

קורס מדריכי פילאטיס

מועדי הקורסים הקרובים

מחיר מלא

₪4,800 ש"ח

מיקום

תל אביב-יפו

בריכה לימודית

חיים לבנון 8

תאריך

- יום ראשון 26.07.2020

- גישה/צפייה למאגר כל שיעורי הקורס

- הקורס נעשה באופן מרוכז -

  • 60 שעות שיעורים עיוניים מקוונים

  • 140 שעות שיעוריים מעשיים

רישום

*250 ₪ דמי הרשמה.

*אפשרות לתשלומים.

*דמי רישום אינם ניתנים להחזרה אלא אם כן הקורס לא נפתח או שהתלמיד\ה לא התקבל\ה לקורס מסיבות מקצועיות.

*מוכר לצורך גמול השתלמות למורים לחנ”ג בלבד במסלול אישי
*אין באמור לעיל הבטחה לאישור גורף – מותנה באישור המפקח ובאחריות המועמד ללימודים.

*פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים

*פתחית הקורס מותנת במינימום 12 משתתפים

bottom of page