top of page

תוכן הקורס

132680815_l_edited.jpg

תכניות לימודים עיונית - סה"כ 60 שעות לימוד

15 ש"ל

4 ש"ל

2 ש"ל

4 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

1 ש"ל

פיזיולוגיה כללית ובמאמץ

אספקת אנרגיה לפעילות גופנית

גליקוליזה ויצור חומצת חלב

גליקוליזה ויצור חומצת חלב (המשך)

תהליכים אירוביים

צריכת החמצן – במנוחה ובמאמץ, גרעון החמצן

מבחן מסכם

15 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

1 ש"ל

תורת האימון - מבוא

מבוא לכושר גופני מרכיבי יכולת גופנית וקואורדינטיבית

כושר גופני וקואורדינציה (כלליים וייחודיים)

שיטות להקניית יכולת גופנית וקואורדינטיבית באימון

שיטות ואמצעים לפיתוח יכולת גופנית וקואורדינטיבית

החימום ויכולת גופנית קואורדינטיבית כללית

אמצעים לשיפור יכולת גופנית וקואורדינטיבית כללית וייחודית

אמצעים לשיפור יכולת גופנית וקואורדינטיבית כללית וייחודית

מבחן מסכם

15 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

4 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

1 ש"ל

מבוא לפסיכולוגיה של הספורט

על הקשר שבין המדריך/ה לבין הספורטאי/ת

גישות בהביוריסטיות והקשרן לספורט

גישות דינמיות והקשרן לספורט

מוטיבציה של ילדים להשתתפות בספורט והסיבות לנשירה

הפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות (בנים/בנות)ֿ

מבחן מסכם

מעורבות הורים בספורט

תכנית לימודים ענפית/מעשית -140 שעות לימוד

15 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

2 ש"ל

1 ש"ל

אנטומיה

מבנה גוף האדם – תאים, רקמות, מערכות

מבנה ותכונות הרקמות הבאות: סחוס, עצם, שריר, עצבים, עור, רצועה וגיד

מערכת הנשימה

מערכות השתן והעיכול

מערכת העצמות תנועות ומערכת המפרקים

מערכת השרירים

מערכת העצבים

מבחן מסכם

10 ש"ל

*קורס עזרה ראשונה ניתן חינם כשירות לתלמיד, על-פי תאריכים שייקבעו ע"י בית-הספר.

2 ש"ל

8 ש"ל

8 ש"ל

10 ש"ל

10 ש"ל

10 ש"ל

10 ש"ל

5 ש"ל

2 ש"ל

4 ש"ל

8 ש"ל

8 ש"ל

24 ש"ל

15 ש"ל

5 ש"ל

4 ש"ל

2 ש"ל

שיחת פתיחה

הידרודינמיקה – מבוא

מתודיקה כללית

סגנון החתירה

סגנון הגב

סגנון החזה

סגנון הפרפר

זינוקים, פניות ונגיעות מסיימות

סגנון המעורב-אישי

ניתוח ענף הספורט

משחקי-מים

אימון מרכיבי הכושר הגופני

התכנון באימון

אימון המדריך

הכנה גופנית לילדים

צפייה באימונים – בשטח

מבחנים

שיחת סיכום

bottom of page